27.09.2022

Údržba infrastruktury

Ze soboty 1.10.2022 od půlnoci na neděli 2.10.2022 do 3:00 budou probíhat údržbové práce na infrastruktuře a klíčové části sítě v datacentru TTC. Tyto práce jsou nezbytnou přípravou pro rozšíření datových okruhů do oblastí na kapacitách 10Gbps+. Děkujeme vám za shovívavost která bude v tomto čase z vaší strany přínosná, může totiž dojít ke krátkým výpadkům služeb.