23.05.2018

Prohlášení o zpracování osobních údajů

Vážení zákazníci, uživatelé sítě SysDataCom

V souvislosti s nabytím účinnosti Nařízení Rady (EU)2016/679 o ochraně osobních údajů, nařízení General Data Protection Regulation zkráceně GDPR, jsme 24.5.2018 na našich stránkách zveřejnili Prohlášení o zpracování osobních údajů.

Ochrana osobních údajů je našich zákazníků je pro nás důležitá,  a proto jsme pro ochranu osobnostních práv vytvořili pozici pověřence pro ochranu osobních údajů, DPO.

Kontaktovat jej můžete na emailové adrese DPO@sys-data.com